top of page

Portfolyo Hazırlama

Bu derste öğrenciler tüm eğitim öğretim süreci boyunca yapmış oldukları basılı ve dijital tüm iletişim tasarımı projelerini, oluşturacakları konsept doğrultusunda basılı ve dijital ortamda portfolyo haline dönüştürür.

bottom of page