top of page

Bitirme Projesi

Bu ders kapsamında öğrenciler, “Başkent Üniversitesi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Turizmi’nde tanınırlığının artırılması ve marka olarak öne çıkması” konulu bir kampanya gerçekleştirdiler. Türkiye ye Sağlık Turizmi için gelen hedef kitleler belirlendi ve Başkent Üniversitesi Hastanelerinin sağlık hizmet birimleri ile eşleştirildi.  Bunun sonucunda Organ Nakli, Beyin Cerrahisi, Kalp Cerrahisi, Diş ve Cene Cerrahisi, Tüp Bebek Merkezi,  Plastik Cerrahi, Termal Turizm konuları önce çıktı.  Başkent Üniversitesi’nin sahip olduğu geniş sağlık hizmet ağı hedef kitleye “BAŞKENT UNIVERSITY TURKEY NETWORK” sloganı ile verildi ve hedef kitlelerin ülke/ sağlık kuruluşu/ markaları seçimlerini ağırlıklı olarak internet, sosyal medya ve aracı kurumlar aracılığı ile yaptıkları dikkate alınarak tanıtım çalışmaları bu mecralar üzerinden yapıldı.

bottom of page