top of page

İTA422 BİTİRME PROJESİ

Bitirme Projesi dersi öğrencilerin İletişim ve Tasarımı Bölümünde edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerini ortaya koymaları beklenen, teori ve pratiğin harmanlandığı ve program kazanımlarına ulaşılabilirliğin sergilendiği bir ders niteliğindedir. 2022- 2023 akademik yılı bahar yarıyılında ders kapsamında öğrencilerin aşağıdaki brief doğrultusunda çalışmalar yapması hedeflenmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında, Cumhuriyet’in ilk yüzyılına önemli katkılar yapmış, iz bırakmış kişi, marka, kurum, nesne, olgu ya da olaya ilişkin iletişim ve tasarım alanındaki stratejileri analiz ederek, Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamalarında yeni bir iletişim kampanyası çerçevesinde "iletişim ve tasarımı" alanı ile kesişen özgün bir araştırma ile ve yaratıcı bir tasarım uygulaması yapılması.

Bitirme projesi; kuramsal çerçeve, araştırma problemi ve yönteme sahip olmalıdır. Çalışma, teorik bir tartışma biçiminde yazılmalıdır; araştırma evreni, örneklem, veri toplama teknikleri, bulgular bölümlerini içermelidir. Bu araştırmanın teorik çerçevesi uygulama esaslarında belirtilen yönergelere göre yazılır. Öğrenciler, yaptığı bu çalışmayla bağlantılı ve araştırma sorusuna yönelik aşağıdaki alanlardan en az üçünü kapsayan bir uygulama ortaya koymalıdır; kurumsal kimlik tasarımı, masaüstü yayıncılık projeleri, yönlendirme ve bilgilendirme (enformasyon) tasarımı, reklam filmi, kısa film, fotoğraf projesi, oyun tasarımı, hareketli grafik, web-arayüz tasarımı, tipografi çalışması, sergi ve fuar grafiği, ambalaj tasarımı vd.

bottom of page