top of page

RTS325 KURGUNUN TEMEL İLKELERİ

Proje kapsamında bir kurmaca filmin kurgusunun sinopsis sürecinden itibaren nasıl yapıldığı sorusu üzerinde durulmuş. Öğrencilerden sınıfta tartışılan temalar üzerinden sinopsis yazmaları istenmiş, ortak sinopsis senaryoya dönüştürülmüş, çekimler, kamera arkası, oyunculuk ve montaj süreci de dahil olmak üzere her şey kolektif bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Sonuçta süreçlerin tamamında öğrencilerin etkin bir biçimde dahil olduğu bir kurmaca kısa film yapılmıştır.

bottom of page