top of page

Belgesel Sinema

John Grierson’un “gerçeklerin yaratıcı yapımı” olarak tanımladığı belgesel film yapımı belgeselcinin araştırma, gözlem, yorum, anlatım gücüne dayanmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında öğrenciler seçtikleri birer nesne, kişi ve mekan için kısa, görsel yorum videoları hazırlamaktadırlar. Videolar yerinde ve zamanında, müdahale edilmeden yapılmış çekimlerle kurgulanmalı, doğal ses harici ses unsuruna yer verilmemelidir. Kurguları ile öğrencilerin söz konusu nesne, kişi ve mekana dair yorumlarını aktarabilmeleri beklenmektedir.

bottom of page