top of page

Görüntü ve Ses İşleme II

Bu ders kapsamında öğrenciler ‘Adobe After Effects’ programını kullanarak, bir dizi, film veya oyun jeneriği oluşturdular. Jeneriklerde kullanılan görüntülerin seçilen projenin türüne uygun olacak şekilde seçilmesi ve kurgulanması beklenmiştir.

Bir diğer projede ise öğrenciler kinetik tipografi ya da diğer adıyla hareketli tipografi video projeleri oluşturdular. Projenin amacı, seçilen bir ses ya da müzik kaydına estetik ve ritmik olarak uyan hareketli tipografik görüntüler oluşturmaktı.

bottom of page