top of page

İTA228 İLLÜSTRASYON

Proje kapsamında öğrencilerden bir nesne seçerek o nesneyi fotoğraflamaları ve o fotoğraftan yola çıkarak da bir karakter ve mekân tasarımı yaratmaları beklenmiştir. Fotografik görüntü ve illüstrasyon arasında yaratıcı bir ilişki kurulmasının amaçlandığı projede öğrencilerin çevrelerindeki nesneleri illüstratif bir şekilde yeniden ele almaları beklenmiştir.

bottom of page