Belgesel Film
Yapımcılığı

gt.jpg

Görüntü ve Ses
İşleme II

Konsept
Geliştirme

Portfolyo
Hazırlama

Temel Tasarım
Süreçleri

Belgesel
Sinema

Bitirme
Projesi

İllüstrasyon

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Reklam Grafiği

Tipografi
Uygulamaları

© 2020 Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi