top of page

Tipografi Uygulamaları

Deneysel tipografinin kavranmasını ve tasarım süreçlerine dahil edilmesini amaçlayan Tipografi Uygulamaları dersi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, öğrencilerden organik unsurları kullanarak yaratıcı ve özgün bir alfabe tasarlamaları; ikinci aşamada ise mevcut alfabelerle 60 saniyeyi aşmayacak videolar oluşturmaları beklenmiştir.

Organik Tipografi Projesi - Videolar

bottom of page