top of page

Tipografi Uygulamaları

Organik Tipografi Projesi

Tipografide yaratıcı ve deneysel yaklaşımların kazandırılmasının amaçlandığı bu ders kapsamında, öğrencilerin çevresindeki nesne veya malzemeleri kullanarak, organik forma sahip özgün harf ve rakamlar oluşturmaları beklenmiştir. Projenin devamında, öğrencilerin el ile oluşturdukları tipografik ögeleri dijital ortama aktararak farklı kelimeler yazmaları ve bir sanatçı ya da müzik grubu için albüm kapağı tasarlamaları istenmiştir.

Organik Tipografi Projesi - Videolar

bottom of page