top of page

Temel Tasarım Süreçleri

Kurumsal Kimlik

Bütünü ve ayrıntıyı bir arada görebilme, eleştirel bakabilme, yorum gücünü geliştirme, görsel izlenim ve anlatım olanaklarını tasarım programları yardımıyla somutlaştırabilme hedefinin güdüldüğü Temel Tasarım ve Süreçleri dersi iki dönem boyunca devam eden, süreç odaklı tasarım yapabilme üzerinde temellendirilmiştir. Dersin ilk döneminde öğrenciler var olmayan bir marka yaratmışlardır. Markanın hizmet vereceği sektör belirlenerek pazar araştırması yapılmış, rakip firmalar incelenmiş ve markalarına en uygun isim belirlenmiştir. Ardından markanın kurumsal kimlik bileşenlerinin tasarımları gerçekleştirilmiş ve ilk adım olarak markaları için bir logo tasarımı yapmışlardır. Temel tasarım öğeleri bağlamında oluşturulan logo tasarımlarına farklı uygulamalar denenmiştir. Markanın promosyon malzemelerinin tasarımları da yine bu dönem içerisinde gerçekleştirilmiş ve her markanın sosyal medya hesapları açılarak paylaşımlara dair planlama süreci yapılmıştır. Dersin ikinci döneminde aynı projenin sosyal medya hesapları için paylaşım tasarımları yapılmıştır. Özel günlerde paylaşılmak üzere ayrı tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Markanın piyasaya gireceği varsayılarak tanıtım gerçekleştirmek amacıyla yaratıcı metin ve görsellerin bir araya getirilmesi ile afiş tasarımları yapılmıştır. Marka dinamikleri bağlamında isteyen öğrenciler yarattıkları markanın ürün ve hizmetlerini somutlaştırmışlardır.

bottom of page