top of page

RTS339 TEMATİK YAYINCILIK

Tematik Yayıncılık dersi seçilen bir konunun / temanın önce sınıf ortamında konuşulması, ardından da stüdyo ortamında akademisyenler ve dersi alan öğrenciler tarafından program formatına dönüştürülmesine dayanmaktadır. Dersin amacı teori ile uygulamayı doğrudan öğrenci deneyimi üzerinden birleştirmektir. Öğrenciler aktüel kamera, stüdyo içi konuşmacı / konuk, VTR, reji operatörlüğü, sunuculuk / moderatörlük gibi görevleri yatkınlık ve eğilimlerine göre tercih ederler ve dönem boyunca çekilen televizyon programında uygulamaya koyarlar.

RTS421 TELEVİZYONDA YAPIM YÖNETİM I

Öğrenciler bu derste, bir fikrin nasıl bir filme dönüştüğünü öğrenirler. Tüm resmi, idari süreçleri, tüm organizasyon şemasını, teknik hazırlık ve reji koordinasyonunu 30 dakikalık bir filmi kollektif bir ekip çalışması içerisinde uygularlar. Hem ön yapım, hem yapım ve reji, hem de post prodüksiyon aşamalarını kendileri gerçekleştirirler. Teknik ve içerik akışı oluşturmayı, sosyal medya çalışmalarını, metin yazmayı, seslendirme yaptırmayı, sponsorluk çalışmalarını, bütçe yönetmeyi, ön izin alma süreçlerini, gerek kendi filmleri, gerekse profesyonel sektördeki örnekler bazında görür ver uygularlar. Dönem sonunda yaptıkları filmi, gösterim gününde geniş ölçekli katılım ile yayınlarlar. Kendi öz eleştirilerini yaparlar.

bottom of page