top of page

RTS221 / İTA140 / RTS228 TEMEL FOTOĞRAF / FOTOĞRAF / UYGULAMALI FOTOĞRAF

Proje kapsamında öğrencilerden doku, derinlik, çerçeve, portre, silüet yansıma, renk gibi konularda temel kompozisyon tekniklerini uygulayacakları fotoğraflar çekmeleri istenmiştir. Bütün fotoğraflar genel kabul görmüş estetik uzlaşılar üzerinden derste değerlendirilmiş, tartışılmış, haftalık seçkiler çıkarılmış, dönem sonunda da her dönem dersinin bir genel seçkisi oluşturulmuştur. Uygulamalı fotoğraf derslerinde ise öğrenci dönemin başında seçtiği bir tema üzerinden portfolyo çalışması gerçekleştirmiştir.

bottom of page