top of page

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Marka Şehir Projesi

Bu ders sürecinde öğrenciler kurumsal kimlik ve marka ilişkisine dair sahip oldukları teorik bilgiyi uygulamalı olarak pekiştirir. Marka Şehir isimli proje kapsamında öğrencilerden Türkiye’de yer alan bir şehir seçmesi ve bu şehir hakkında ön araştırma yapması istenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda öğrencinin şehrin markalaşma sürecinde öne çıkmasını planladığı özelliklere uygun ve aynı zamanda şehrin tanıtım ihtiyaçlarını kapsayan bir kurumsal kimlik çalışması yapması beklenmiştir. Projenin son kısmında ise tasarlanan tüm bileşenler bir kılavuz haline getirilerek parça bütün ilişkisi kurabilme becerisinin ışığında çok sayfalı tasarımlar gerçekleştirilmiş ve kurumsal kimlik kılavuzları hazırlanmıştır.

bottom of page