top of page

İllüstrasyon

İTA228 - İllüstrasyon

İllüstrasyon dersi kapsamında geliştirilen bu projede öğrencilerden kendi fotoğraflarını illüstratif bir dil ile dergi kapağı kompozisyonu içerisinde yeniden yorumlamaları beklenmiştir. Projelerde   illüstratif yaklaşımın yaratıcı konsept etrafında şekillendirilmesi, tipografi, fotografik dil ve illüstratif anlatı birlikteliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

bottom of page