top of page

Konsept Geliştirme

Ambalaj Tasarımı Projesi

Bu ders kapsamında öğrencilerden bir gıda ürünü için yaratıcı ambalaj konseptleri geliştirip, ürettikleri maketlerle fotoğraf çekimleri yapmaları istenmiştir. Projenin devamında ise ambalaj tasarımı yapılan ürün için 3’lü seriden oluşan basın ilanı fikirlerini hayata geçirmişlerdir.

bottom of page