top of page

İTA428 PORTFOLYO HAZIRLAMA

İletişim ve Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri; öğrenim süreçleri boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları sistemli ve amaçlı olarak bir araya getirerek çalışma dosyalarını oluşturmuşlardır. Beceri ve yeteneklerini ilgili alanları ile ilişkilerini ortaya koyacak şekilde sunma hedefiyle oluşturdukları portfolyo tasarımlarında yaratıcı fikirler ön plana çıkarılmıştır. Kişisel portfolyoların oluşturulma sürecinde; çok sayfalı masaüstü yayıncılık becerilerinin gelişmesi ve estetik kaygıların güdülmesi çalışmalara yansıtılmıştır.


Portfolyo tasarımlarını oluşturan öğrencilerin; iş hayatına attıkları adımda yetenek ve becerilerini en iyi biçimde sunmaları için CV tasarımları oluşturulmuş, eğitim süresi boyunca yapmış oldukları video, sosyal medya ve web arayüz çalışmaları portfolyo konseptlerine uygun olacak biçimde şekillendirilerek tasarlanmıştır.

bottom of page