top of page

İTA421/İTA 250 MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Öğrenciler, çok sayfalı materyal tasarlama becerisi kazandıkları ve bu kazanımları kapak tasarımı, iç sayfa düzeni, tipografi, renk kullanımı gibi görsel tasarım ögelerini kullanarak pratiğe döktükleri bu ders kapsamında dijital ve basılı medya için eklektik türde, 12 ve 32 sayfadan oluşan bir festival kitapçığı ve dergi tasarlamışlardır.

bottom of page