top of page

İTA329 ATÖLYE I

Ders kapsamında öğrenciler mimari çizim, harita ve uydu fotoğraflarını baz alarak oluşturdukları Başkent Üniversitesi Kampüs Krokisi'ni kendi tarzlarında yeniden yorumlayarak tasarlamışlardır.

bottom of page