top of page

İTA328 TİPOGRAFİ UYGULAMALARI

Deneysel tipografinin kavranmasını ve tasarım süreçlerine dahil edilmesini amaçlayan Tipografi Uygulamaları dersi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, öğrencilerden organik unsurları kullanarak yaratıcı ve özgün bir alfabe tasarlamaları; ikinci aşamada ise mevcut alfabelerle 60 saniyeyi aşmayacak videolar oluşturmaları beklenmiştir.

bottom of page