top of page

İTA321KONSEPT GELİŞTİRME

Takvim tasarımı, fonksiyonel bir belgenin tasarlanması ve estetik bir şekilde sunulması arasında denge sağlayan bir tasarım sürecidir. Sanatçıların çalışmalarını görselleştirmek için farklı tasarım öğelerini ve stilleri bir araya getirmek, öğrencinin farklı fikirlerle oynamasına ve orijinal tasarımlar oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, ders kapsamında öğrencilerden farklı sanat akımlarını benimseyen sanatçıları araştırmaları ve bu sanatçıları ve/veya eserlerini kullanarak 12 aylık bir masa takvimi oluşturmaları istenmiştir.

bottom of page