top of page

İTA241 HAREKETLİ İMGELER VE CANLANDIRMAYA GİRİŞ I

Günlük yaşamdan filmsel evreni deneyimlemeye geçiş yapacak olan izleyiciler için filmle kurulacak ilk temas jenerik tasarımlarıyla mümkün olmaktadır. Adeta retorik bir ikna aracı olan jenerikler, oldukça zengin sinematik bir form olarak her geçen gün filmsel anlatının sınırlarını genişletmektedir. Jenerik tasarımları, filme mikro bir pencerede bakış imkânı sunmanın beraberinde, izleyiciyi duygusal olarak uyarmayı amaç edinerek bir yol haritası görevi görmektedirler. Dahası hareket tasarımının planlanması ve simgesel unsurların yapıya dâhil edilmesiyle grafik tasarımın türlü imkânlarını bünyesine katan jenerik tasarımları, yeni bir ifade dilini mümkün kılmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerden jenerik tasarımlarını stop motion tekniği kullanarak yeniden tasarlamak üzere film seçmeleri beklenmiştir. Filmin seçilmesinin ardından ise hareket tasarımı ve içerik tasarımı film ekseninde ele alınarak tasarlanmıştır.

İTA242 HAREKETLİ İMGELER VE CANLANDIRMAYA GİRİŞ II

Proje kapsamında hareketli imge ve grafiklerin prodüksiyon sürecinin işleyişine dair teorik ve pratik deneyim kazanmışlardır. Öğrenciler bu proje kapsamında kendi seçtikleri konsept için fikir geliştirmişler, farklı teknikler kullanarak tasarladıkları posterleri, ders kapsamındaki hareketli imge ve animasyon bilgi ve becerilerini kullanarak 15-30 saniye aralığında hareketli posterlere dönüştürmüşlerdir.

bottom of page