top of page

İllüstrasyon

Yüzler

Estetik bir görsel dil oluşturmak amacıyla oluşturulan ve görsel sanatların bir dalı olan illüstrasyon, kültürlerarası bağlamda ortak değerleri içermesi ve sunması açısından iletişim bilimleri için de etkili bir yöntemdir. Öğrenciler projelerinde teknik kullanma becerisi kazanma amacı da taşıyarak, son dönemde popülerliği oldukça artan, kendi görsel iletişim dilini oluşturan bir mecra olan Netflix için kendi seçtikleri film ve dizilere uygun illüstrasyon çalışması gerçekleştirerek dijital afiş oluşturmuşlardır.

bottom of page