top of page

Hareketli İmgeler ve Canlandırmaya Giriş I

Öğrenciler derste öğrendikleri temel prensipler üzerinden yola çıkarak kendi karakterlerini tasarladılar ve öğrendikleri temel animasyon tekniklerinden yararlanarak, yazdıkları hikayeleri kısa bir kurmaca canlandırma filmine dönüştürdüler. Bu süreç içerisinde dijital, geleneksel çizim, stop-motion fotoğraflama gibi farklı teknikler kullanılmıştır.

bottom of page