top of page

Atölye II

Bu ders süresince öğrenciler, reklam, kısa film veya canlandırma arasından seçtikleri kategoriler kapsamında oluşturdukları fikirleri hikâyeye, sonrasında da senaryoya uyarladılar. Senaryodan görselleştirmeye, uygun görüntülerin bulunmasından (çekim veya found footage tekniği ile) kurguya bütün prodüksiyon aşamalarını tamamladıktan sonra yayınlanmaya hazır kalitede bir video projesi haline getirdiler.

bottom of page