top of page

Kısa Film Yapımı I-II

RTS333 Kısa Film Yapımı I

Kuramsal bağlamda eğitim hayatında bu döneme kadar donanım edinen öğrencilere saha pratiği kazandırmanın hedeflendiği derste, öğrencilerden yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, ilgi duydukları konulara dair kurmaca bir hikâye beklenmektedir. Vize değerlendirmelerinin bu hikâyenin senaryosu üzerinden yapıldığı dersin finali, senaryonun kısa filme dönüştürülmüş halinin değerlendirilmesini kapsar. Dönem boyunca öğrenciler üç aşamalı yapım sürecine dair tüm teorik derslere katılırlar ve pratik saha bilgileri bizzat yaşayarak edinirler. 

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Erinç Ulusoy (DSÜ)

RTS334 Kısa Film Yapımı II

“RTS333 Kısa Film Yapımı I” dersinin devamı olan bu derste; öğrencilerin grup çalışmaları yapmaları beklenmektedir. Herhangi bir konu ve tür sınırlaması olmayan bu çalışmalarda amaç, kolektif bir iş olan film yapımı alanında öğrencilerin ekip çalışmasındaki zorlukları yaşamaları, kolektif çalışmanın getirilerini fark etmeleri ve bireysel olarak bir yapımda nasıl konumlanmaları gerektiklerini deneyimlemeleridir. Böylelikle film yapım aşamaların tüm süreçlerini tecrübe ederken, bir yandan da kendilerine ve profesyonel hayatta çıkacakları yola dair bir özeleştiri getirmeleri de mümkün olmaktadır.

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Erinç Ulusoy (DSÜ)

bottom of page