top of page

Belgesel Film Yapımcılığı

“Belgesel, etik ve estetik kaygılarla, evrensel bir mesaj içerecek şekilde, gerçeğin yaratıcı bir biçimde yeniden yorumlanmasıdır.”(Suha Arın)

Ders kapsamında öğrenciler, belgesel tanımı çerçevesinde kendi seçtikleri bir konuda kısa-orta uzunlukta bir belgesel yapmaktadırlar.

bottom of page